Stavebný Rozpočet
IČO:   53348435
DIČ:     1122833844
 

Stavebný rozpočtet

Spracovanie stavebných rozpočtov - nacenenie projektu na základe projektovej dokumentácie, poprípade osobného zamerania alebo nacenenia podľa výkazu výmer.

Ponúkam taktiež vypracovanie posudkovych rozpočtov pre banky pri schválení alebo navýšení úveru.

Spracujem stavebný rozpočet pre:

  • Rodinné domy

  • Bytové domy

  • Haly

  • Administratívne budovy

  • Rekonštrukcie

  • Komplet TZB - voda, plyn, kúrenie

Príprava zákaziek do výberových konaní pre:

  • Verejné obstarávania

  • Štátny fond rozvoja bývania

  • EU fondy

  • Súkromný sektor

Taktiež podľa požiadaviek vypracujem harmonogram prác stavieb.
Používam program cenkros podľa najnovších databáz.

- Pôsobnosť na celom území Slovenska.


Ponúkame Vám :

Vedenie jednoduchého účtovníctva
Názov E-mail Správa Potvrdiť

0904957329

stavebnyrozpocet@stavebnyrozpocet.org

Pon-Pia: 8:00-17:30